Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin Przedszkola

UWAGI WSTĘPNE

1. Zadaniem przedszkola jest:

  • zapewnienie dzieciom fachowej pedagogicznej,
  • stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju.

2. Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.00

 

FREKWENCJA

1. Dziecko przyjęte do przedszkola winno do niego uczęszczać regularnie

2. Każda nieobecność dziecka w przedszkolu powinna być wcześniej zgłoszona.

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka pierwszy dzień jest nie odliczany przy pobieraniu opłat, natomiast każdy następny dzień nieobecności jest potrącany.

 

ZAOPATRZENIE DZIECI

1. Dzieci powinny przynieść: strój gimnastyczny, kapcie, piżamę, przybory do zajęć artystycznych.

2. Odzież powinna być czysta i swobodna.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1.Dzieci przyprowadzać do 8.15 a odbierać do 16.00.

2. Obowiązkowo uczestniczyć w zebraniach.

3. Zapoznawać się z informacjami na tablicy ogłoszeń.

4. Współpracować w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

 

PROBLEMY DOTYCZĄCE DZIECI I PRZEDSZKOLA NALEŻY ZAŁATWIAĆ U DYREKTORA PRZEDSZKOLA