Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Czerwiec

CZERWIEC U KANGURKÓWTEMATY TYGODNIOWE:

I DZIEŃ DZIECKA

II MOJE ZWIERZĄTKO

III WAKACJE TUŻ - TUŻ

IV KOLORY LATA

V DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

 • Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.

 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

 • Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.

 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

 • Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo – skutkowych i sekwencji czasowych.

 • Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

 • Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

 • Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc w sytuacji zagrożenia;

 • Poznanie zawodów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem;

 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.

 • Wdrażanie do śpiewu umiarkowanym głosem, z zachowaniem linii melodycznych piosenek;

 • Zachęcanie do gry na instrumentach melodycznych;

 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia prac plastycznych i improwizacji muzycznych i ruchowych;

 • Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.

 • Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

 

Czerwcowe urodzinki:

Iga

Kubuś

Wydarzenia

Dzień Dziecka

Wyjazd do „Lawendowej Zagrody”

Data dodania: 2022-05-30 23:12:56
Data edycji: 2022-05-30 23:15:24
Ilość wyświetleń: 29
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej