Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Czerwiec 2021

CZERWIEC U MALEŃSTWTEMATY TYGODNIOWE

I LATO - CZAS ZABAWY

II KOLOROWE LATO

III ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

IV DO WIDZENIA!

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • poznajemy „tolerancje”
 • rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań,
 • poszerzanie doświadczeń przyrodniczych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,
 • poznanie korzyści płynących z bycia tolerancyjnym,
 • rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności formułowania wniosków,
 • zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem,
 • rozwijanie słownika czynnego u dzieci, budowanie wypowiedzi,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych,
 • poznanie możliwości aparatu artykulacyjnego,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk,
 • poznajemy „zaufanie”
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach,
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania,
 • poznanie nazw wybranych kwiatów,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
 • rozwijanie cierpliwości, kreatywności i koncentracji,
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi,
 • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,
 • jak dbać o bezpieczeństwo,
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze.

 

W czerwcu realizujemy tematykę dotyczącą takich wartości jak

„tolerancja” i „zaufanie”

 

            Tolerancja to szacunek do osób, które mają inne przekonania, poglądy czy wierzenia, zachowują się w niespotykany przez daną osobę sposób lub wyglądają inaczej. Istotne jest, żeby uczyć dzieci tolerowania innych, a jednocześnie podkreślać, że tolerancja nie jest równoznaczna z koniecznością zmiany poglądów na dany temat, jest natomiast poszanowaniem różnorodności. Postawę tolerancji u dzieci można rozwijać poprzez: – organizowanie spotkań z osobami o różnym wyglądzie czy stopniu sprawności; – podkreślanie prawa każdego do posiadania własnego zdania, nawet jeśli znacząco różni się ono od zdania ogółu; – uświadamianie, że ta sama sytuacja, przedmiot czy osoba może być inaczej widziana i rozumiana przez różne osoby, z jednoczesnym podkreśleniem, że jest to naturalne zjawisko.

              Zaufanie jest jednym z kluczowych elementów pozwalających na budowanie zdrowych i trwałych relacji z członkami rodziny czy przyjaciółmi. Oznacza uznanie, że zamiary danej osoby są przyjazne, oraz pewność, że można jej powierzyć swoje dobra, tajemnice czy dzielić się w nieskrępowany sposób swoimi myślami i poglądami. Choć dzieciom może być trudno zrozumieć definicję tego słowa, intuicyjnie wiedzą, czym jest zaufanie. Doświadczają tego na co dzień, mając kontakt z osobami, które darzą ogromnym szacunkiem, oraz spotykając ludzi, których się obawiają. Dobrze jest chwalić przedszkolaki za prezentowane przez nie zachowania, które budzą zaufanie, sprawiają, że można na nich polegać. – Ważne jest podkreślenie, że choć zaufanie jest wartościowe, nie należy ufać wszystkim.

 

W czerwcu obchodzimy urodzinki:

 

Igi

Kubusia

 

Czerwcowe wydarzenia u „Maleństw”

 

„Dzień dziecka”

„Obchodzimy 10 urodziny Kubusia Puchatka -naszego Przedszkola”.

 

„Czytanie na polanie”

           Aby promować czytelnictwo u najmłodszych przedszkolaków „Maleństwa” w maju i czerwcu ( przy sprzyjających warunkach pogodowych) będą słuchać swoich ulubionych bajeczek na świeżym powietrzu. Celem „Czytania na polanie” jest zachęcenie dzieci do częstego sięgania po książeczki. Każde miejsce jest dobre, aby wybrać się w nie z ulubioną książką. Promienie słońca, delikatny powiew wiatru, otaczająca przyroda parku, czy też ławka na placu zabaw to doskonałe miejsca by sięgnąć po książeczkę i wprowadzić malca w magiczny świat bajek. 

 

Data dodania: 2021-06-02 09:31:53
Data edycji: 2021-06-02 09:53:58
Ilość wyświetleń: 108
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej