Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GARŚĆ ŁAMIGŁÓWEK DLA MOICH MĄDRYCH SÓWEK - zadania 01.06.2020 - 05.06.2020

KOCHANI!!!

W tym tygodniu DZIEŃ DZIECKA. Podaję plan pracy na najbliższe dni. 

 

Z OKAZJI DNIA DZIECKA

WSZYSTKIM MOIM SÓWKOM

SKŁADAM ŻYCZENIA:

SNÓW KOLOROWYCH,

ZABAW SZALONYCH,

PRZYGÓD WSPANIAŁYCH

PRZYJACIÓŁ ODDANYCH,

GÓRY SŁODKOŚCI I

MNÓSTWA RADOŚCI!!!PANI MONIKA

Z OKAZJI DNIA DZIECKA W PONIEDZIAŁEK ROBIMY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ 

Wtorek 02. 06. 2020

TEMAT: Nasze prawa i obowiązki.

Cele ogólne:

- zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie

- rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych

- doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach

- doskonalenie umiejętności czytania1. Zabawa na powitanie pt "Pokaż proszę".


POKAŻ PROSZĘ
pokaż proszę gdzie masz oczy,
gdzie masz uszy,
a gdzie nos,
pokaż rękę,
pokaż nogę,
gdzie na głowie rośnie włos?
podnieś rękę
tupnij nogą
kiwnij głową "tak" lub "nie"
klaśnij w ręce
skocz do góry
i uśmiechnij się!2. ZagadkaCo to za święto,

na pewno wiecie.

Obchodzą je dzieci

na calutkim świecie.

W tym dniu prezenty

piękne dostają,

a dorośli chętnie

ich życzenia spełniają.

Szczęście i radość

panuje wokoło.

Nawet tym smutnym

jest wtedy wesoło. (Międzynarodowy Dzień Dziecka)3. Rodzic określa temat zajęcia poprzez zadawanie pytań:
- Czy dziecko jest człowiekiem?
- Czy dorosły człowiek był kiedyś dzieckiem?
- Czy wiecie co oznacza słowo „prawo”?

Rodzic wyjaśnia dzieciom, że są na świecie rzeczy jednakowe dla wszystkich ludzi to są prawa. Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawo to znaczy, że komuś coś wolno lub czegoś nie wolno.
- Czy na świecie (w przedszkolu w domu podczas zabaw) można działać bez praw?
- Co działoby się gdyby ludzie nie przestrzegali prawa? (chaos, bałagan, zamieszanie)
Po wstępnym dialogu z dziećmi nauczyciel wysuwa wniosek:
Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka".
Czasami dorośli zapominają o prawach dziecka lub nie traktują ich poważnie.
Warto jest zapoznać się z nimi i znać swoje prawa.
Świat należy do wszystkich ludzi i należy ich przestrzegać (trzeba je szanować).

 

4. „Stop klatka” - zabawa z elementem dramy.

Rodzic prosi, aby dziecko przypomniało sobie sytuację, która wiąże się z przyjemnym lub nieprzyjemnym uczuciem. Dziecko staje tyłem do Rodzica i na umówiony sygnał odwraca się i przybiera pozę związaną z tym zdarzeniem. Stoi bez ruchu. Rodzic wymienia sytuacje z życia dziecka, próbuje odgadnąć. Jeżeli Rodzic odgadnie, dziecko „ożywa” i może opowiedzieć o sytuacji, którą pokazywało oraz o swoich uczuciach.

 

5. „Kłębek przyjaźni” - zabawa integrująca.

Dziecko z Rodzicem podaje sobie kłębek włóczki lub piłkę. Osoba, która trzyma kłębek, rozpoczyna zdanie słowami „Moim marzeniem jest...” i kończy własnym pomysłem, marzeniem.

 

6. Piosenka „O prawach dziecka”

Za chwilę posłuchasz piosenki, która mówi o prawach dzieci na całym świecie. Proszę, abyś podczas słuchania postarał/a się zapamiętać, o jakich prawach śpiewają dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4Piosenka o prawach dziecka

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński


Mam prawo żyć
Mam prawo być sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.

Dziecka prawa poważna sprawa
Dziecka prawa to nie zabawa

Mogę się śmiać
Może się dziać pięknie
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Mam prawo śnić
Mam prawo być inny
Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.
Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

 

Rozmowa z dziećmi na temat treści piosenki

 

7. „Prawa i obowiązki” - prezentacja dla chętnych https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

 

8. „Prawda – nieprawda” - zabawa ćwicząca logiczne myślenie

Rodzic wypowiada różne zdania. Jeśli zdaniem dziecka zdanie jest prawdziwe, klaszcze, jeżeli fałszywe – tupie nogą. Przykładowe zdania:

- Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy.

- Mogę zmusić kolegę, żeby zagrał ze mną w piłkę.

- Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia.

- Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze mi inny kolega.

- Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.

- Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.

- Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić.

 

9. „Nasze prawa” - praca plastyczna.

Zadaniem dzieci jest stworzenie plakatu, który będzie pokazywał, jakie prawa dzieci są dla nich najważniejsze. Mogą narysować, pisać, wyklejać i ozdabiać dowolnie plakat. Rodzic może przygotować gotowe podpisy. Po zakończeniu pracy omówcie treść plakatu. W trakcie wykonywania można włączyć piosenkę „O prawach dziecka”, służyć im radą, pomocą, wspierać je, pomagać czytać napisy.

 

Proszę wykonać w tym dniu pracę:

Karty Pracy Plac Zabaw karty 4 strona 29a – dopasowywanie treści przeczytanej przez Rodzica do obrazka:

1. Prawo do wychowania w rodzinie

2. Prawo do ochrony przed przemocą

3. Prawo do zabawy i wypoczynku

4. Prawo do wyrażania własnych poglądów

5. Prawo do opieki zdrowotnej

6. Prawo do edukacji

Karty Pracy Plac Zabaw karty 4 strona 29bodczytywanie krótkich zdań, łączenie ich z odpowiednimi obrazkami, rysowanie swoich obowiązków w domu i podczas zajęć.Środa 03. 06. 2020

TEMAT: Dzieci na świecie.

Cele ogólne:

- wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie1. Wysłuchanie piosenki Śpiewających Brzdąców „Jesteśmy dziećmi” https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ2. „Dzieci świata” - słuchanie wiersza W. FaberW Afryce w szkole ,na lekcji,

Śmiała się dzieci gromada,

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,

że gdzieś na świecie śnieg pada.

A jego rówieśnik, Eskimos,

też w szkole, w chłodnej Grenlandii,

nie uwierzył , że są na świecie

gorące pustynie i palmy.

Afryki, ani Grenlandii

my także jak dotąd nie znamy,

a jednak wierzymy w lodowce,

w gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata

chcemy ręce uścisnąć mocno

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,

jak i z nas samych wyrosną.

 

 Rozmowa na temat treści wiersza:

- Z czego śmiały się afrykańskie dzieci i dlaczego?

- Gdzie mieszkają Innuici - Eskimosi (zwracamy uwagę, że nazwa Eskimos obecnie uchodzi za obraźliwą, zamiast niej używamy nazwy Innuit, rozmawiałam z dziećmi już na ten temat, ale warto przypomnieć).

- O czym nie wiedziały dzieci w Grenlandii?

- Co łączy dzieci na całym świecie? (wszystkie dzieci tak samo lubią się bawić, chcą mieć kolegów i koleżanki, cieszą się, gdy jest im wesoło, płaczą, kiedy jest im smutno itd.).

Prowadzimy rozmowę z dziećmi tak, aby zachęcić je do swobodnych wypowiedzi o dzieciach z różnych zakątków Ziemi:

- Czy byłaś/eś kiedyś w innym kraju?

- Czy byłaś/eś kiedyś na innym kontynencie?

- Jakich ludzi można tam spotkać?

- Jakie dzieci można tam spotkać?

- Czy wszyscy mówią takim samym językiem, co ty?

- Co ich od ciebie różni?

- Co jest podobne?

Podkreślamy, że nie wszystkie kontynenty są tak samo zaludnione i że na niektórych nie mieszkają ludzie (Antarktyda)

 

3. Prezentacja dla dzieci „My dzieci świata” https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

 

4. „Dzieci z różnych stron świata” - rozmowa na podstawie prezentacji oraz ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron

świata oraz ich domów https://2.bp.blogspot.com/-BJC2hKLpMuw/U44MU_bFpPI/AAAAAAAACxw/z9If4vLLRf0/s1600/skanuj0009.jpg (lub więcej poszukać w internecie), wypowiadanie się dzieci na temat wyglądu rówieśników z innych krajów. Ważne, by nie były to stereotypowe, schematyczne wyobrażenia o mieszkańcach innych krajów i kontynentów. Warto podkreślić, że dzieci z Afryki czy Azji, mieszkające w miastach, mają domy i ubrania podobne do tych, które znamy.

Proponowane pytania:

- Co różni, a co łączy dzieci na całym świecie?

- Dlaczego jedne dzieci są smutne, a inne wesołe?

- Jak możemy pomóc tym, które wyglądają na smutne?

- Z jakich krajów mogą pochodzić dzieci, które są smutne? (podajemy dzieciom krótka informację, na temat, że wiele dzieci mieszka w biednych krajach, muszą pracować, aby pomóc rodzicom w utrzymaniu rodziny. W Ameryce Południowej dzieci pracują w kopalniach, pchając ciężkie wózki z węglem, mali Afrykanie najczęściej spędzają czas na pastwiskach, pasąc bydło, wspominamy, że istnieją różne sposoby pomocy niektórym dzieciom z biednych rejonów świata np. kupowanie produktów ze specjalnym znaczkiem, akcje charytatywne, zbieranie darów itp. Istnieje również organizacja, która dba o dzieci i ich prawa, powstała ona wiele lat temu – po II wojnie światowej – aby pomagać dzieciom, zwłaszcza z państw ubogich lub objętych wojną. Ta organizacja to UNICEF, wysyła ona do tych państw lekarzy, nauczycieli oraz stara się, żeby dzieci miały jedzenie i ubranie. Polskie dzieci, gdy jest im źle mogą zwrócić się o pomoc do komitetu Ochrony Praw Dziecka, który mieści się w Warszawie, lub do Rzecznika Praw Dziecka).

 

5. Praca z Księgą Zabaw z Literami strona 76 – 77 według poleceń.

 

6. „Mój portret” - praca plastyczna

Dziecko przegląda się w lustrze, zwracając uwagę na kolor włosów, oczu, uczesanie, cechy charakterystyczne (np. pieprzyk). Wymyśla i pokazuje w lusterku różne miny wyrażające radość, smutek, strach, zdziwienie, złość. Rodzic omawia sposób wykonania portretu (dziecko będzie rysowało tylko głowę i ramiona), wyróżnia z dzieckiem części głowy, twarzy, szyję, ramiona. Dziecko rysuje swój portret kredkami.

 Proszę wykonać w tym dniu pracę:

Karty Pracy Plac Zabaw karty 4 strona 30 a – uzupełnianie ilustracji nalepkami, rozmowa na temat praw dziecka

Karty Pracy Plac Zabaw karty 4 strona 30 buzupełnianie tabeli nalepkami, czytanie zdań z poznanych liter, zapisywanie i obliczanie działaniaCzwartek 04. 06. 2020

TEMAT: Z wizytą u moich rówieśników.

Cele ogólne:

- kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach1. „Różnię się od ciebie…, jestem do ciebie podobny...” - rozmowa kierowana. Zachęcamy dziecko do rozmowy na temat podobieństw i różnic między kolegami i koleżankami.

Podsumowujemy rozmowę: Każdy z nas ma nos, oczy, usta, uszy, włosy. Wszyscy mamy takie same części ciała, ale przecież każdy z nas jest inny. Ludzie różnią się między sobą: jedni mają oczy niebieskie, inni zielone czy brązowe. Różnimy się między sobą nie tylko kolorem oczu czy kształtem nosa. Nosimy różne imiona. Mamy różne zdolności. Jedno dziecko umie ładnie rysować, drugie śpiewać. Pomimo różnic każdy z nas jest tako samo ważny. Pomyśl teraz o swoich kolegach/koleżankach i zastanów się do kogo jesteś podobny, a od kogo się różnisz i dokończ zdania:

- Jestem podobny do… (imię kolegi/koleżanki), bo…

- Różnię się od… (imię kolegi/koleżanki), bo…2. „Kolorowy pociąg” - słuchanie wiersza S. Daraszkiewicza i rozmowa na temat jego treści.Jedzie, jedzie pociąg dookoła świata,
w barwnych chorągiewkach, kolorowych kwiatach.
A w pociągu olbrzymia gromada,
i na każdej stacji, ktoś jeszcze dosiada.
Wsiadajcie pasażerki i pasażerowie,
lecz niech każdy o sobie opowie.

Ja jestem Murzynka, mam kręcone włosy,
daję wam w podarku, dwa duże kokosy,
a może nie wiecie, co to znaczy kokos?
To palmowy orzech, co rośnie wysoko

W niskim ukłonie, czoło chylę,
mam dla was figi i daktyle.
Przyjeżdżam do was na wielbłądzie,
kto ma odwagę, niech wsiądzie.


Mam dwie pałeczki zamiast łyżeczki
i pałeczkami jem ryż z miseczki.
Piszą pędzelkiem, sypiam na matach,
a mój podarek - chińska herbata.

Na zielonym stepie, stado wołów pasam,
łapię dzikie konie, przy pomocy lassa.
Lasso to jest długa, bardzo długa lina,
a moja ojczyzna, zwie się Argentyna.

Francja jest złota i zielona,
Francja ma słodkie winogrona.
Rodacy moi z tego słyną,
że robią wino, dobre wino.

Jedzie, jedzie pociąg dookoła świata,
w barwnych chorągiewkach, w kolorowych kwiatach.
Kolorowy pociąg wesoła muzyka,
a więc proszę wsiadać, proszę drzwi zamykać.

Już ruszył nasz pociąg i gwiżdże i mknie.
Jak dobrze, jak milo, że zabrał i mnie.
Śpiewamy piosenkę, bębenka nam brak,
a koła wirują: tak, tak, tak, tak, tak.Pytania dotyczące treści wiersza:

- Jakiej narodowości dzieci wsiadały kolejno do pociągu?

- Jak nazywają się kraje, z których pochodziły?

- Czy pamiętasz, w jakiej kolejności wsiadały dzieci?

- Kto pierwszy wsiadł do pociągu? Kto ostatni?

- Jak myślisz, kto przyjechał na wielbłądzie?

- Kto je ryż pałeczkami?

- Jak się jeszcze przedstawiło chińskie dziecko?

- Jak spędza dzień dziecko w Argentynie?

- Z czego słynie Francja?

- Co można powiedzieć o dziecku z Polski – jak wygląda, co lubi jeść?

- Czy wszystkie dzieci w Polsce są takie same?

- Czy w rzeczywistości dzieci opisane w wierszu zawsze tak wyglądają i się zachowują?

Rodzic zwraca uwagę na to, że dzieci w wierszu są przedstawione w bardzo uproszczony sposób. W rzeczywistości niezależnie od regionu świata, który zamieszkują, mogą różnie wyglądać, lubić różne rzeczy, jednak wszystkie dzieci na świecie łączy chęć do zabawy, miłość do rodziców itp.

 

3. Piosenka Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci” https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk44. Prezentacja rówieśników z różnych stron świata – omówienie z rodzicem ilustracji.

https://eurotest.pl/218-large_default/dzieci-swiata.jpg5. „Kraje i ich mieszkańcy” - zabawa językowa

Rozdajemy dzieciom koperty, w których znajdują się napisy krajów i ich mieszkańców, cyfry i znaki matematyczne. Dzieci dobierają napisy pasujące do siebie przeliczają liczbę głosek w nazwie państwa oraz liczbę liter w nazwie narodowości i przyporządkowują odpowiednie cyfry i znaki matematyczne np.
Polska - Polak
6 > 5
Ameryka - Amerykanin
7 < 10 itp.

Polska

Polak

Turcja

Turek

Francja

Francuz

Anglia

Anglik

Niemcy

Niemiec

Chiny

Chińczyk

Ameryka

Amerykanin 

6. ,,Co do kogo pasuje?”- na dywanie lub biurku umieszczone napisy literami drukowanymi i pisanymi, zadaniem dzieci jest odczytanie ich i przyporządkowanie do sylwetki dziecka: Europejczyka, Chińczyka, Innuity, Indianina, Afrykanina.(miska ryżu, bambusowa mata, herbata, sanie, renifer, futro, mors, pióropusz, łuk i strzały, wigwam , kokosy, małpka, strój krakowski, ciupaga, flaga Polski, jabłko).Proszę wykonać w tym dniu pracę:

Karty Pracy Plac Zabaw karty 4 strona 31a – odszukanie obrazków postaci na podstawie ich sylwet

Karty Pracy Plac Zabaw karty 4 strona 31bodnajdywanie wspólnych cech dzieci na zdjęciach, rysowanie symboli

Karty Pracy Plac Zabaw karty 4 strona 33a - pisanie wyrazów po śladzie, łączenie zdjęcia z podpisem, kolorowaniePiątek 05. 06. 2020

TEMAT: Nasze marzenia.

Cele ogólne:

- rozwijanie fantazji i wyobraźni

- rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów

- doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur i rozwiązywanie zadań z treścią1. „Moja Fantazja” - wysłuchanie nagrania piosenki i omówienie jej treści.

https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0ILa la la la la la la la la la la la la
To szkiełko wszystko potrafi,
Na każde pytanie odpowie,
Wystarczy wziąć je do ręki,
I wszystko będzie różowe.
Wystarczy wziąć je do ręki,
Dosypać ziarnko fantazji,
I już za chwilę można
Dolecieć aż do gwiazdy!
Fantazja, fantazja bo jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić na całego!
Fantazja, fantazja bo jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić na całego!
La la la la la la la la la la la la la
To szkiełko nigdy nie płacze,
Zawsze jest w dobrym humorze,
To szkiełko wszystko rozumie,
Każdemu chętnie pomoże.
Wystarczy wziąć je do ręki,
Ziarnko fantazji dosypać,
I już za chwilę można
Z Panem Kleksem w świat pomykać!
Bo Fantazja, fantazja jest od tego,
Aby bawić się, aby bawić się,
Aby bawić naPo wysłuchaniu piosenki Rodzic zadaje dziecku pytania:

- Jakie było szkiełko z piosenki?

- Co sprawiło, że można było dolecieć aż do gwiazd?

- Jak inaczej możemy nazwać fantazję?

- Co to są marzenia?

- Czy masz jakieś marzenia?

- Czy wszystkie marzenia się spełniają?

- Czy marzenia są potrzebne?

Zwracamy uwagę, że wszyscy mamy marzenia, ale nie wszystkie mogą się spełnić.2. „Taniec Marzyciela” - zabawa ruchowa.

Improwizacja ruchowa z wykorzystaniem kolorowych wstążek, chust lub pasków bibuły do utworu „Marzenie miłosne” Franciszka Liszta https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM3. „Po drugiej stronie tęczy” - zabawa ruchowo – twórcza inicjowana opowiadaniem Rodzica, który mówi, a dzieci naśladują:

Po założeniu różowych okularów wybierzemy się do wymarzonego świata, znajdującego się po drugiej stronie tęczy. Każdy kto chce wejść do bajkowej krainy, musi przejść przez bramę. Aby to zrobić trzeba wymyślić jakieś ciekawe ruchy. Popatrz jak tu pięknie i kolorowo. Rozejrzyj się dookoła, a zobaczysz nad sobą różnobarwne motyle. Motylki siadają tobie na ramionach, dalej, zdmuchnij je delikatnie. Teraz sam zamień się w motyle i lataj od kwiatka do kwiatka. Jakim zwierzątkiem chcesz się jeszcze stać? (naśladowanie ruchów wykonywanych przez wymyślone zwierzęta). Ojej zrobiło się późno, musisz wracać. Wymyśl ruchy, które pozwolą ci ponownie przekroczyć bramę i wrócić do twojego świata.4. „Na wyspę marzeń zabiorę...” - ćwiczenie pamięci. Dziecko z Rodzicem siedzą naprzeciwko siebie. Rodzic mówi: Na wyspę marzeń zabiorę… (wymienia nazwę przedmiotu). Dziecko powtarza zdanie oraz nazwę przedmiotu, który podał Rodzic i dodaje swój przedmiot, następnie pałeczkę przejmuje znowu Rodzic, zabawa trwa do momentu, aż ktoś się pomyli.5. „Skarby z Wyspy Marzeń” - zabawa sensoryczna.

Rodzic przygotowuje pudełko z wyciętym otworem, wkłada tam różne przedmioty. Dziecko rozpoznaje przedmiot jedynie po dotyku. Podaje jego nazwę, dzieli na sylaby i próbuje wymyślić do niej rym.6. Zabawa „Matematyczne łamanie głowy” (potrzebne będą ziarna fasoli, kartoniki z cyframi od 0 do 9 oraz znaki matematyczne +, -, =.Rodzic podaje kilka zadań, dziecko układa odpowiednio najpierw ziarna fasoli, a pod schematem z fasolek działanie matematyczne:

- Dostałem 3 talerzyki od mamy i jeszcze 2 od koleżanki. Ile jest razem talerzyków?

- Magda wycięła z kolorowego papieru 4 kwadraty filetowe i 1 żółty. Ile kwadratów wycięła Magda?

- Kupiłam/em w sklepie 10 jajek. Wracając do domu potłukłam/em 3 jajka. Ile jajek mi zostało?

- Zerwałam/em z drzewa 7 jabłek. 2 jabłka zjadłam/em. Ile jabłek pozostało?7. „Pociąg marzeń” - praca plastyczna dla chętnych.

Z czasopism, gazet, katalogów, kolorowanek dzieci wycinają obrazki przedstawiające różne sprzęty i przedmioty do zabawy (np. piłki, skakanki) i naklejają na kartki. Jeden przedmiot na jednej kartce. Dzieci mogą dorysować niektóre elementy lub ramki. Następnie łączymy wszystkie kartki i tworzymy w ten sposób „pociąg marzeń”.Proszę wykonać w tym dniu pracę:

Karty Pracy Plac Zabaw karty 4 strona 32a – podawanie nazw obrazków, odczytywanie wyrazów, łączenie ze sobą tych, które się rymują, rysowanie schematu skrzydła motyla

Karty Pracy Plac Zabaw karty 4 strona 32brysowanie po śladzie, kolorowanie obrazka

Karty Pracy Plac Zabaw karty 4 strona 33b - układanie wyrazów z rozsypanki literowej, łączenie wyrazów z obrazkami

 

Następna GARŚĆ ŁAMIGŁÓWEK w niedzielę 07. 06. 2020

Życzę miłej pracy i pozdrawiam serdecznie

pani Monika

Data dodania: 2020-05-30 14:15:58
Data edycji: 2020-05-30 17:31:59
Ilość wyświetleń: 325
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej