Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Grudzień

GRUDZIEŃ U MALEŃSTWTEMATY TYGODNIOWE

I CORAZ ZIMNIEJ

II ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

III WESOŁYCH ŚWIĄT

IV ŚWIĄTECZNY CZASZamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

- poznanie nowych wartości „cierpliwość”, „dobroczynność”

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru,

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

- wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw,

- poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy,

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,

- zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom,

- poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych,

- kształtowanie umiejętności spostrzegania,

- rozwijanie wrażliwości muzycznej,

- rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,

- poznanie sposobów ochrony przed zimnem,

- wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży,

- rozwijanie słuchu fonetycznego,

- poszerzanie doświadczeń plastycznych,

- zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,

- poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę,

- zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,

- poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,

- rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,

- wzmacnianie wiary we własne możliwości,

- rozwijanie tężyzny fizycznej,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości,

- wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek,

- budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,

- ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia,

- poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło,

- rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

- kształtowanie postawy życzliwości,

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,

- ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca,

- poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie mowy,

- poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,

- wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań,Zadania do codziennej realizacji:

- zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

- zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

- zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela,

- zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

- zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo- wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

 

W grudniu realizujemy tematykę dotyczącą takich wartości jak

cierpliwość” i „dobroczynność”.

Cierpliwość to umiejętność czekania na swoją kolej, a także spokojne znoszenie przykrości i przeciwności z tym związanych, może być też rozumiana jako wytrwałość i opanowanie. Warto zwracać uwagę przedszkolaków na to, że jest to ważna i pozytywna cecha.

Dobroczynność, inaczej filantropia, to czynienie dobra, bycie uczynnym i bezinteresowne niesienie pomocy innym ludziom. Może się wiązać z udziałem w akcjach charytatywnych i pomaganiem osobą potrzebującym, niekoniecznie osobiście znanym. Dzieci mogą uczyć się dobroczynności, pomagając sobie wzajemnie w tym w czym sobie nie radzą, a także dzieląc się tym, co mają np. pożyczając sobie zabawki.

W grudniu „Maleństwa” obchodzą urodziny:

Bartłomieja

Lidii

Darii

Aleksandry

Kornelii

Małgorzaty

 

Little Snowflake

Super Simple Songs

 

Snowflake, snowflake, little snowflake
Little snowflake
Falling from the sky
Snowflake, snowflake, little snowflake
Falling, falling, falling, falling, falling
Falling, falling, falling, falling
Falling on my head

Snowflake, snowflake, little snowflake
Little snowflake
Falling from the sky
Snowflake, snowflake, little snowflake
Falling, falling, falling, falling, falling
Falling, falling, falling, falling
Falling on my nose

Snowflake, snowflake, little snowflake
Little snowflake
Falling from the sky
Snowflake,…

 

Był pastuszek bosy

1.Był pastuszek bosy, na fujarce grał
Pasał w górach owce i w szałasie spał.
Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
Obudzili go gdy spał, gdy spał...
Obudzili go gdy spał, gdy spał...

Ref.: Dziś do Betlejem trzeba nocą iść
Bo narodzenia czas wypełnił dni
Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
Leży dzieciąteczko i na sianku śpi
Świat na to czekał wiele już lat
I narodzenia dziś wita czas
Biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie
Na niebie pierwszej gwiazdy blask...
Na niebie pierwszej gwiazdy blask...

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem

Bo gdzieś zgubił saneczki

W tę mroźną pogodę.

Hu hu ha, tra la la

Co to za Mikołaj /x2

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku

A prezenty dziś wiezie

Dzieciom w bagażniku.

Hu hu ha, tra la la

Co to za Mikołaj /x2

Data dodania: 2020-12-02 07:53:45
Data edycji: 2020-12-02 07:54:22
Ilość wyświetleń: 157
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej