Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Grudzień

 

 

 

GRUDZIEŃ

I GRUDNIOWE ŻYCZENIA

II KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?

III ŚWIĘTA ZA PASEM

IV ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

- wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych; kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach

- rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania; rozwijanie sprawności fizycznej

- zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego; poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adres; wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- rozwijanie sprawności manualnych u dzieci; uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym; wspieranie dzieci przy przygotowywaniu prezentów dla potrzebujących dzieci

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami; rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej

- uświadomienie dzieciom, że to, co jemy, ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie; rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia

- wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyracy związane z pracą krawcowej i krawca; kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

- kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych; wspomaganie dzieci, aby dokańczały rozpoczętą pracę

- rozwijanie u dzieci planowania działań; doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej

- budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej; rozwijanie ekspresji ruchowej

- kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej

- zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki; kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych

- zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi; doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami

- rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci; rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci; kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała

- kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu; kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie

Data dodania: 2019-12-05 13:56:47
Ilość wyświetleń: 232
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej