Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GRUDZIEŃ

I GRUDNIOWE ŻYCZENIA

II ŚWIĘTA ZA PASEM

III ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

I Swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń, rozwijanie ekspresji twórczej, wprowadzenie liczby i cifry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja, wprowadzenie litery k, K, doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania, stosowania liczebników porządkowych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie umięjętności obdarowywania i przyjmowania prezentów.

II Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiejtów zawiązanych z porządkami, poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla różnych regionów Polski, rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy, doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole wprowadzenie liczby i cyfry 7, wprowadzenie lietry l,L, pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni.

III Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami związanymi z obchodami świat Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie, umacnianie przynależności do rodziny, kultywowanie tradycji śpiewania kolęd, kształtowanie odpoeności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek.

 

 

Zajęcia dodatkowe w grudniu:

 

  •  

03. 12. 2019 Spotkanie muzyczne

  •  

04. 12. 2019 Szkółka zębowa

  •  

05. 12. 2019 Warsztaty Bożonarodzeniowe – wykonanie bombek

  •  

06. 12. 2019 Mikołajki

  •  

12. 12.2019 Wizyta piłkarzy Chojniczanki

  •  

16. 12. 2019 Spotkanie z Piotrem Hożelą nt. Antarktyka – Pingwiny z lodowej krainy.

  •  

18. 12. 2019 Występ dla Emerytów i Rencistów

  •  

19. 12. 2019 Wigilia w przedszkolu

  •  

20. 12. 2019 Jasełka – spotkanie wigilijne z rodzicami

  •  

Zwyczaje i tradycje polskie „Wigilia i Boże Narodzenie”

  •  

Poniedziałki 02, 09, 16, 23. 11. 2019 Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne

  •  

13. 12. 2019 Matematyka w kolorach „DZIEŃ BIAŁY”

  •  

JA I EUROPA

06. 12. 2019 FINLANDIA

13. 12. 2019 SZWECJA

20. 12. 2019 HISZPANIA

  •  

Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki „Bezpieczne Dzieciństwo”

VII Mądre korzystanie z mediów

  •  

Dziecięcy Kodeks Zachowania – realizacja miesiąc grudzień - rozumienie wartości koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości

  •  

Wycieczki, spacery – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wczesną zimą, obserwacja świątecznych wystaw sklepowych

 

 

Data dodania: 2020-02-24 18:41:56
Ilość wyświetleń: 296
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej