Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KWIECIEŃ

I ZWIERZETA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

II WIELKANOC

III PRACA ROLNIKA

IV DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

V TAJEMNICE KSIĄŻEK

CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

-budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic między krajobrazami wsi i miast; kształtowanie poczucia rytmu; wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie; doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

- rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot

- rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństwa i różnic między jajkami ptaków w gospodarstwie wiejskim; wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków

- budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich, kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat; doskonalenie umiejętności manualnych

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi; rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek; kształtowanie poczucia rytmu

- wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych; kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych; rozwijanie umiejętności składania życzeń

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi; kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta

- budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin, rozwijanie u dzieci wnikliwej obserwacji przyrody

- rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów, zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba; kształtowanie poczucia rytmu

- rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych; kształtowanie umiejętności współpracy

- kształtowanie u dzieci swiadomości cykliczności w przyrodzie- pory roku; wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych; zaznajamianie dzieci z różnymi rodzajami prac w gospodarstwie w odniesieniu do pory roku

- rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała

- wzbogacanie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej

- wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych; poznanie sposobów wykorzystania prądu

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem; budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru

- poszerzenie wiedzy dzieci o zawodach; pisarza, grafika, redaktora, drukarza; rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania

- poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarni; wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi poprzez zabawę w sklep; zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni

- zapoznanie dzieci  z zasadami działania biblioteki: wypożyczania i oddawania książek; rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-04-06 10:25:44
Ilość wyświetleń: 189
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej