Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Listopad

LISTOPAD

 

I LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

II JESIENNA POGODA

III ZWIERZETA DOMOWE

IV ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

CELE WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

-rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny, globalne czytanie wyrazów: mama, tata, siostra, brat

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny

-wdrażanie do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i w przedszkolu

-kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych, rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi

-pogłębianie więzi rodzinnej, doskonalenie małej motoryki, doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

-doskonalenie technik zapamiętywania, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie

1-5

-zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie, wyjaśnianie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt, kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

-rozbudzanie ciekawości świata, prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń

-dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy, rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej, kształtowanie sprawności manualnej

-rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowanie pogody, kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji

-kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej, rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i klasyfikowania

-rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt, zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców

-kształtowanie umiejętności odpowiedzialności za swoje zwierzę

-poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza

-kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania, rozwijanie umiejętności tanecznych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

 

 

Data dodania: 2019-11-12 09:01:11
Ilość wyświetleń: 248
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej