Czcionka:

A+A-

Kontrast:

LISTOPAD

I JESIENNA POGODA

II ZWIERZĘTA DOMOWE

III ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

IV KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

I Poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc, poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego, ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny, utrwalenie pojęć związanych ze zmzianami pogody w cyklu pór roku, rowijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesiennej pogody, wprowadzenie litery T,t, kształtowanie rozumienia pojęcia „prognoza pogody”, odczytywanie obserwacji dotczących zjawisk atmosferycznych.

II Samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł, wprowadzenie litery D, d, poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby), rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów, wprowadzenie cyfry i liczby 4, kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi, rozwijanie kompetencji językowych, kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt, poznanie pracy weterynarza, utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach, doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego.

III Rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę, wprowadzenie cyfry i liczby 5, utrwalenie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, wprowadzenie litery Y, y, rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt.

IV Utrwalenie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru, mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią, eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyróżnianie emocji za pomocą środków pozawerbalnych, wprowadzenie litery R, r, wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych, wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe w listopadzie:

 

  •  

06.11.2109 PASOWANIE NA STARSZAKA

  •  

08. 11. 2019 Zwyczaje i tradycje polskie „Święto Niepodległości”

  •  

12. 11. 2019 Kino sferyczne

  •  

26. 11. 2019 Wyjazd do Człuchowa na spektakl interaktywny „Kot w butach”

  •  

25. 11. 2019 Światowy Dzień Pluszowego Misia

  •  

29. 11. 2019 Zwyczaje i tradycje polskie „Andrzejki”

  •  

Poniedziałki 04, 18, 25. 11. 2019 Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne

  •  

28. 11. 2109 Matematyka w kolorach „DZIEŃ BRĄZOWY”

  •  

JA I EUROPA

08. 11. 2019 Polska

  •  

Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki „Bezpieczne Dzieciństwo”

IV Rozwiązywanie problemów: Sposoby rozwiązywania problemów

Dziecięcy Kodeks Zachowania – realizacja miesiąc listopad – kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju, rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych oraz cech charakteru dobrego Polaka – patrioty.

Wycieczki, spacery – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, wyjście na działki – obserwacja ptaków, dokarmianie.

Data dodania: 2020-02-24 18:32:39
Ilość wyświetleń: 185
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej