Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Listopad

LISTOPAD U MALEŃSTWTEMATY TYGODNIOWE

I NASZA MAŁA OJCZYZNA

II MÓJ DOM ‒ POLSKA

III MOJE HOBBY

IV ULUBIONE ZAJĘCIA


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

-poznanie pojęcia „wolność”, „kreatywności”;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,

-budowanie poczucia tożsamości narodowej,

-zachęcanie do szanowania odmienności innych,

-poznanie różnych rodzajów domów,

-poszerzanie doświadczeń językowych,

-wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-ćwiczenie pamięci,

-uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,

-poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,

-rozwijanie umiejętności matematycznych, rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,

-wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,

-poznanie dźwięków o różnej wysokości,

-rozwijanie wrażliwości muzycznej,

-doskonalenie sprawności fizycznej,

-wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,

-zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,

-rozwijanie zdolności manualnych,

-rozwijanie pamięci wzrokowej,

-rozwijanie logicznego myślenia,

-wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,

-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

-uwrażliwienie na potrzeby innych,

-poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,

-wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

-prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,

-wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,

-poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,

-rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,

-poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),

-rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,

-zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,

-rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,

-poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,

-poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,

-budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,

-poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,

-kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,

-wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,

-zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,

-poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność,

-rozwijanie motoryki małej,

-poznanie cech wiatru,

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,

-rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,

-tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,

-zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych,

-poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,

-poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,

 

Zadania do codziennej realizacji:

-zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

-zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,

- zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

- zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

- słuchanie tekstów czytanych przez N.,

-zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

-zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

 

 

 

 

 

W listopadzie realizujemy tematykę dotyczącą takich wartości jak wolność i kreatywność.

 

Kiedy rozmawiamy z dziećmi o wolności, dobrze jest uświadomić im, do czego mają prawo, jednocześnie pozwalając im z niego korzystać, np.

umożliwiając podejmowanie samodzielnych wyborów.

Dobrze jest pokazać dziecku, że wolność ma swoje granice – jak powiedział Alexis de Tocqueville: „Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego”. Dzieci potrzebują doświadczać, że zachowanie, które rani inne osoby i ogranicza ich wolność, wiąże się z konsekwencjami – istotne jest wytłumaczenie dzieciom, dlaczego dane zachowanie jest niewłaściwe i skutkuje np. przerwą w zabawie. Dzięki temu z jednej strony zaczną dostrzegać potrzeby innych i uczyć się samodyscypliny, z drugiej zaś zobaczą, że ich wolność również jest chroniona, przez co poczują się bezpieczne.

W obecnych czasach dzieci mają bardzo dużo zabawek, dzięki którym wiele się uczą. Często jednak brak im przestrzeni na to, by się trochę ponudzić, dzięki czemu mogły by rozwijać swoją kreatywność i tworzyć coś samodzielnie. Aby na co dzień rozbudzać w dzieciach kreatywność, dobrze jest dawać im jak najwięcej zadań pobudzających do myślenia oraz takich, w których nie ma jednego dobrego rozwiązania.

 

W listopadzie „Maleństwa” obchodzą urodziny:

Aleksandra i Macieja.

 

 

Jestem Polakiem”

Autor tekstu: Justyna Tomańska, Mariusz Totoszko

 

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty
/2x

 

Mały Polak, przedszkolak”

sł.: M. Szeląg, muz. K Waszkiewicz

 

Polska moim domem, domem jest.

Biały orzeł godłem godłem jest.

Ref.: A ja jestem przedszkolak,

mały Polak, Przedszkolak. (x2)

 

 

Polska moim domem, domem jest.

Biel i czerwień flaga, flaga ma.

Ref.: A ja jestem....

 

Polska moim domem, domem jest.

Tutaj moi bliscy, bliscy są.

Ref.: A ja jestem....

 

Polska moim domem, domem jest.

Który w sercu zawsze, zawsze mam.

Ref.: A ja jestem....

 

 

 

Jestem muzykantem konszabelantem”

sł. i muz. tradycyjne

 

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
Na flecie, na flecie
Firlalalajka, firlalalajka
firlalalajka, firlalalajka bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
na bębnie, na bębnie
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
Na trąbce, na trąbce
trutu tutu, trutu tutu
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
na skrzypcach, na skrzypcach
cimci ricci, cimcci ricci
trutu tutu, trutu tutu
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!

 

 

 

Data dodania: 2020-11-02 14:42:58
Data edycji: 2020-11-02 14:45:31
Ilość wyświetleń: 170
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej