Czcionka:

A+A-

Kontrast:

LUTY

LUTY

 

I ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

II BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

III BALE, BALE W KARNAWALE

IV W DAWNYCH CZASACH

CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

- rozwijanie umiejętności rzutu do celu; kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji; kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności

- rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby; rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślanie zimowego toru przeszkód; wspieranie ciekawości dzieci kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich

- kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej

- rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci, rozwijanie spostrzegawczości; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń

- rozbudzanie fantazji wyobraźni; rozwijanie umiejętności teatralnych; zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi

- kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami; kształtowanie umiejętności radzenie sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem; wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów

- rozbudzanie ciekawości badawczej; poznawanie różnych form ekspresji artystycznej- rysowanie węglem; kształtowanie poczucia rytmu

- kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo; doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

 

Data dodania: 2020-02-10 10:43:22
Ilość wyświetleń: 210
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej