Czcionka:

A+A-

Kontrast:

LUTY

I ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

II BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

III BALE, BALE W KARNAWALE

IV W DAWNYCH CZASACH

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

I Wprowadzenie litery s, S, określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi, wprowadzenie liczby i cyfry 9, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe, poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi, doskonalenie pamięci, rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych, tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2 – 3 cech.

II Rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci, wprowadzenie litery b, B, kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze, przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji, rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia, doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium, poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend, rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach, uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni, ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji.

III Poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych, wprowadzenie litery n, N, utrwalenie informacji o pracy krawcowej, szewca, rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości, wprowadzenie liczby 10, podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych, porównywanie liczebności zbiorów, poszerzanie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru, rozwijanie koordynacji ruchowo – słuchowo – wzrokowej przez zabawy taneczne, rozwijanie kompetencji językowych, kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

IV Rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł, wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych, doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi, poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól), poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce, stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie, rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego, doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo – ruchowych, wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami, poszerzanie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa, doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru, rozwijanie pamięci wzrokowej.

 

 

 

Zajęcia dodatkowe w lutym:

 

  •  

Zwyczaje i tradycje polskie „Tłusty czwartek”

  •  

Poniedziałki 03, 10, 17, 24. 02. 2020 Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne

  •  

11. 02. 2020 Warsztaty Naukowe

  •  

24. 02. 2020 Matematyka w kolorach „DZIEŃ CZARNY”

  •  

JA I EUROPA

07. 02. 2020 PORTUGALIA

14. 02. 2020 AUSTRIA

21. 02. 2020 WŁOCHY

28. 02. 2020 GRECJA

  •  

Zbiórka karmy dla czworonożnych przyjaciół ze schroniska

  •  

Realizacja Programu Antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas”

  •  

Realizacja Programu Edukacji Plastycznej „Wyczarować można wszystko”

  •  

Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki „Bezpieczne Dzieciństwo”

VI My i środki uzależniające

VII Mądre korzystanie z mediów

  •  

Dziecięcy Kodeks Zachowania - realizacja miesiąc luty - rozumienie wartości koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości

  •  

Wycieczki, spacery – wycieczka do lasu – spotkanie z leśnikiem – przełożona ze stycznia, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

Data dodania: 2020-02-24 19:09:13
Ilość wyświetleń: 199
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej