Czcionka:

A+A-

Kontrast:

MAJ

MAJ

I POLSKA TO MÓJ DOM

II W KRAINIE MUZYKI

III WRAŻENIA I UCZUCIA

IV ŚWIĘTO MAMY I TATY

 

CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

- rozwijanie poczucia więzi dzieci z „ małą ojczyzną”, zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi;

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy; rozwijanie umiejętności manualnych;

- rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji;

- uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin;

- kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;

- doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów; wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy

- rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania; wspólne muzykowanie- zwracanie uwagi na znaki dawane przez nauczyciela- dyrygenta

- zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata; rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów;

- uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości; rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego;

- kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych, budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka;

- kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć; doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych;

- kształtowanie umiejętności radzenie sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;

- wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością;

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem; zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc;

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej; kształtowanie ekspresji ruchowej i poczucia rytmu;

- kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną;

- wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości;

- rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny; wdrażanie do wzmacniania więzi miedzy rodzeństwem;

- kształtowanie umiejętności wcielania się w role

Data dodania: 2020-05-04 23:35:43
Ilość wyświetleń: 196
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej