Czcionka:

A+A-

Kontrast:

MARZEC

MARZEC

 

I WYNALAZKI

II W MARCU JAK W GARNCU

III PORZĄDKI W OGRODZIE

IV WITAJ WIOSNO!

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

I Wprowadzenie litery p, P, rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi, wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej, poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora, telefonu, doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji, rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym, wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych, pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo – skutkowego, zachęcanie do eksperymentowania, rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie.

II Utrwalenie informacji o charakterystycznych cechach wiosny, doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb, rozwijanie zainteresowań badawczych, wprowadzenie litery w, W, rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach, tworzenie kalendarza pogody, rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy, pobudzanie rozwoju intelektualnego, przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie, doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów.

III Utrwalenie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń, doskonalenie umiejętności przeliczania, doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, wprowadzenie litery c, C, rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr, kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin, rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech, rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych, kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, i ekspresji ruchowej, rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.

IV Rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr, utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji, wprowadzenie litery g, G, rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych, promowanie zasad zdrowego tryby życia, utrwalenie kształtu poznanych liter, doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem, kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie pamięci wzrokowej, zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski, kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej przez zabawy ruchowe.

 

 

 

Zajęcia dodatkowe w marcu:

 

 • Zwyczaje i tradycje polskie „Pierwszy Dzień Wiosny”

 • Poniedziałki 02, 09, 16, 23, 30. 03. 2020 Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne

 • 06. 03. 2020 Teatrzyk „Zosia Samosia”

 • 23. 03. 2020 Teatrzyk w Chojnicach „Cudowna Lampa Alladyna”

 • 16. 03. 2020 Matematyka w kolorach „DZIEŃ ZIELONY”

 • JA I EUROPA

  06. 03. 2020 CYPR

  13. 03. 2020 LITWA

  20. 03. 2020 ŁOTWA

  27. 03. 2020 ESTONIA

 • Realizacja Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

 • Przygotowanie spotkania z cyklu „Malarze Polscy”

 • Realizacja Programu Edukacji Plastycznej „Wyczarować można wszystko”

 • Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki „Bezpieczne Dzieciństwo”

  V Dbanie i zdrowie i bezpieczeństwo

  VII Mądre korzystanie z mediów

 • Dziecięcy Kodeks Zachowania - realizacja miesiąc marzec – stosowanie się do podstawowych przepisów savoir – vivre'u

 • Wycieczki, spacery – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia

 

Data dodania: 2020-03-13 11:43:01
Data edycji: 2021-03-29 10:36:00
Ilość wyświetleń: 250
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej