Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Marzec 2021

MARZEC U MALEŃSTWTEMATY TYGODNIOWE

I WIELKA WYPRAWA

II NASZE PODRÓŻE

III NADCHODZI WIOSNA

IV WIOSNA TUŻ-TUŻ

V ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY – WIELKANOCZamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

-poznanie nowej wartości „oszczędność”,

-zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania,

-poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,

-zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności,

-poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych,

-rozwijanie koncentracji uwagi,

-doskonalenie umiejętności matematycznych,

-budowanie pewności siebie,

-kształtowanie poczucia rytmu,

-wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia,

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

-rozwijanie kreatywności i motoryki małej,

-motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności,

-kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków,

-wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,

-poznanie wybranych owoców tropikalnych,

-poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,

-rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,

-budowanie poczucia przynależności do grupy,

-poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu,

-rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu,

-nauka gry na bębenku,

-budzenie poczucia ciekawości świata,

-poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy,

-rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem,

-zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu.

-poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”,

-kształtowanie postaw moralnych,

-rozwijanie umiejętności formułowania swoich myśli,

-wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa,

-zachęcanie do prawdomówności,

-poznanie cech krajobrazu wiejskiego,

-rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego,

-doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę,

-poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego,

-zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,

-poszerzanie doświadczeń plastycznych,

-poznanie znaczenia tradycji,

-poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół,

-budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami,

-poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą,

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

-zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,

-poznanie zabaw matematycznych z pisankami,

-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

-zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,

-poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,

-rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,

-poznanie budowy jajka,

-poznanie tradycji związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym,

-poznanie historii powstania czekolady,

-poznawanie symboli Świąt Wielkanocnych.

 

 

Zadania do codziennej realizacji:

-zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

-zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,

-zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

-zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

-słuchanie tekstów czytanych przez N.,

-zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

-zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

 

 

W marcu realizujemy tematykę dotyczącą takich wartości jak

„oszczędność ”, „szczerość” i „tradycja”.

 

Oszczędność jest cechą ludzi, którzy w rozważny sposób postępują z tym, co posiadają – mogą to być zarówno pieniądze, jak i inne dobra.

Szczerość to postawa charakteryzująca się otwartym przekazywaniem swoich myśli, uczuć,przekonań i zamiarów. Osoby szczere cechuje prawdomówność, otwartość i czyste intencje oraz brak skłonności do udawania, skrywania swoich uczuć i oszukiwania.

Tradycja to zbiór norm społecznych, poglądów, zachowań, zwyczajów i wierzeń danej grupy społecznej, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

 

 

W marcu obchodzimy urodzinki:

Michasia

 

 

Marcowe wydarzenia u „Maleństw”

 

Dzień Kobiet

Zero mycia, zero prania,
zero szycia, gotowania.
Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,
tysiąc kwiatów na śniadanie.
I niech tak już co dzień będzie”.
Spełnienia Marzeń z okazji Dnia Kobiet.


 

 

 

 

Powitanie Wiosny

Wiosna w marcu się zaczyna.

Przyjdzie z wiatru ciepłym powiewem,

z pięknem kwiatów,

z ptaków śpiewem”.

 

 

Piosenki

 

„Dżungla”

1.„Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla ( rozkładamy ręce na boki).
Poplątane zwoje dzikich lian ( pokazujemy od góry w dół kręcone liany).
Mieszka sobie w bambusowej chatce ( daszek chatki składamy z dłoni).
Ambo Sambo wielkiej dżungli pan ( stukamy się piąstkami po klatce).

Ref.Strusie mu się w pas kłaniają

(z ręki do łokcia robimy szyję i dziób strusia, kłaniamy się nim).
Małpy na ogonach grają ( udajemy granie).
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam (pokazujemy rękami raz w prawo, a raz w lewo).

 

2. Ambo Sambo (ręce oparte na biodrach).
Doskonale znam go ( wskazujemy na siebie).
Węża się nie boi (pokazujemy ruch pełzania przez węża ręką).
Ani lwa( dłonie z rozpostartymi palcami i straszymy „ła,ła”).
Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców( ręce do łokcia złożone jedna na drugą i udajemy, że w prawej coś trzymamy)
zawsze coś pysznego w ma.”

Ref. Strusie…

 

 

 

„Mały tulipanek”

(sł. M. Żujew, muz. M. Nowak)

 

1. Mały tulipanek bardzo długo spał.

Był sam w swoim domu, wszystkiego się bał.

Ref. Wstań, tulipanku, bo wiosna tuż, tuż

deszczyk i słońce budzą cię już

 

2. Budziło go słońce, deszcz pobudkę grał.

Jednak tulipanek dalej spał i spał.

Ref. Wstań, tulipanku, bo wiosna tuż, tuż

deszczyk i słońce budzą cię już

 

3. Tulipanek główkę wychylił z domku.

Szeroko zaziewał i wstał ku słonku.

Ref. Wstań, tulipanku, bo wiosna tuż, tuż

deszczyk i słońce budzą cię już

 

 

 

Data dodania: 2021-03-01 11:07:22
Data edycji: 2021-03-01 11:25:33
Ilość wyświetleń: 152
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej