Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK

 

I DARY JESIENI

II DBAMY O ZDROWIE

III JESIENIĄ W PAKU I W LESIE

IV ZABAWY NA NA JESIENNE WIECZORY

V LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

 

Zamierzenie dydaktyczno – wychowawcze:

I Rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców rosnących w Polsce i w innych regionach świata, utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych, niejadalnych, zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów, wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania, doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw, ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie, doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów, rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów, doskonalenie umiejętności globalnego czytania, wprowadzenie litery a, A, ćwiczenie umiejętności czytania metoda sylabową.

II Utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, wprowadzenie liczby i cyfry 2.

III Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, wprowadzenie litery i, I, utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w lesie i w parku, rozwijanie umiejętności matematycznych, doskonalenie wrażliwości estetycznej, zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu.

IV Wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji i mediów od rzeczywistości, wprowadzenie litery e, E, wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca, rozpoznawanie niektórych monet i banknotów, utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z praca w teatrze, rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych.

V Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, wprowadzenie litery m, M, kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina, stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu, wprowadzenie cyfry i liczby 3.

 

Zajęcia dodatkowe w październiku:

 

 • 14. 10. 2019 Grupa Muzyczna „Akordeon”, Dzień Edukacji Narodowej – prezentacja występu artystycznego

 • 17. 10. 2019 Zajęcia w Bibliotece Gminnej

 • Poniedziałki 07, 14, 21, 28. 10. 2019 Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne

 • 31. 10. 2019 Zwyczaje i tradycje polskie „Wszystkich świętych i Zaduszki”

 • Matematyka w kolorach „DZIEŃ POMARAŃCZOWY” - integracja z grupą „Słoneczka” ze szkoły

 • JA I EUROPA

  04. 10. 2019 Holandia

  11. 10. 2019 Niemcy

  18. 10. 2019 Dania

  25. 10. 2019 Francja

 • Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki „Bezpieczne Dzieciństwo”

  Blok tematyczny V Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo

  Blok tematyczny VII Mądre korzystanie z mediów

  Blok tematyczny III Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

 • Dziecięcy Kodeks Zachowania – realizacja miesiąc październik – rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem

 • Wycieczki, spacery – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią, wyjście na cmentarz, wycieczka do lasu

 

 

Data dodania: 2019-10-09 06:54:23
Ilość wyświetleń: 267
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej