Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Październik

PAŹDZIERNIK U MALEŃSTWTEMATY TYGODNIOWE

I IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

II JESIENNA PRZYRODA

III KOSZYK PANI JESIENI

IV SKARBY JESIENI


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • poznanie wartości „pracowitości”,

 • rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw,

 • zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,

 • poszerzanie doświadczeń językowych,

 • ćwiczenie pamięci,

 • uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,

 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,

 • rozwijanie kompetencji matematycznych,

 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,

 • prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,

 • przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • doskonalenie sprawności fizycznej,

 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,

 • poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,

 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,

 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy,

 • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość,

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości),

 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach),

 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,

 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,

 • poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,

 • poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,

 • rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

 • wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,

 • motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,

 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

 • poznanie nowej wartości „uprzejmości”,

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,

 • zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,

 • poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,

 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,

 • wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu,

 • poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),

 • wdrażanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie możliwości własnego aparatu głosowego,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego,

 • poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,

 • poszerzanie doświadczeń kulinarnych,

 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,

 • poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości,

 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (uprzejmość),

 • poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,

 • rozwijanie poczucia jedności,

 • budowanie atmosfery życzliwości i otwartości,

 • poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,

 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,

 • uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin,

 • poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony),

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,

 • poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,

 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,

 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

 

W październiku realizujemy tematykę dotyczącą takich wartości jak pracowitość i uprzejmość.

Małe dzieci uczymy pracowitości, zaczynając od nauczenia ich zasad zabawy, współdziałania w grupie. Dopilnujmy, aby dzieci samodzielnie przygotowały przedmioty służące do zabawy. W tym celu wszystkie przybory powinny mieć w zasięgu ręki. Po skończonej aktywności dzieci powinny posprzątać po sobie. Nieodłączną cecha pracowitości jest wytrwałość, dlatego należy uczyć dzieci, aby doprowadzały zaplanowaną zabawę do końca, np.: jeśli dziecko zaczęło układać puzzle, powinniśmy je zachęcać do ułożenia całości. Ucząc pracowitości, powinniśmy także pamiętać o tym, aby nie wyręczać dziecka w zakresie samoobsługi. Pracowitość to również pomoc w domowych czynnościach drodzy rodzice nie zniechęcajcie dzieci, jeśli będą chciały wam pomóc w domowych czynnościach. Mimo że te prace mogą początkowo trwać dłużej, niż gdyby rodzic wykonał je sam, z czasem zaprocentują samodzielności dziecka, jego wiarą we własne możliwości i pracowitość.

Uczmy dzieci dziękowania innym za ich prace, za podanie posiłku, pomoc w posprzątaniu. Zachęcajmy dzieci do pomagania sobie nawzajem. Pamiętajmy także o tym, że praca nigdy nie może być karą. Należy sprawić, aby stała się przyjemnością.

 

 

Cecha tak prosta jak uprzejmość nic nie kosztuje, przynosi natomiast ogromne korzyści. Dziecko uprzejmość wynosi przed wszystkim z domu czyli jego najbielszego środowiska to cecha bardzo pożądana w społeczeństwie. Jest tak, ponieważ słowa wypowiedziane z życzliwością, taktem i serdecznością budują.

Zwykłe „przepraszam”, „proszę”, „dziękuję”, „dzień dobry” i „do widzenia” rozsiewają wokół nas przyjemny aurę uprzejmości w szczególności gdy te słowa wypowiada dziecko. Dlatego staramy się pielęgnować tę cechę w nas i naszych dzieciach.

Oprócz tego, że uprzejmość to sposób na okazanie drugim szacunku, kryje w sobie znacznie więcej. Chodzi tu o odwagę osobistą, chodzi o tworzenie więzi z innymi budując mosty serdeczności.

 

 

W październiku „Maleństwa” obchodzą urodzin:

Alberta.

 

,,Wiewióreczka ''- piosenka

1. Wiewióreczka z rudą kitką mieszka w ciemnym lesie.

Do swej dziupli w starym dębie wielką szyszkę niesie.Ref. Hop i hop, i hop, i hop - zbiera szyszki cały rok

i orzeszki i żołędzie, zimą jeść je będzie.2. Kiedy zimny wiatr zawieje, śnieg zasypie lasy,

ona w dziupli, w starym dębie będzie mieć zapasy.Ref. Hop i hop................................................ 

 

Czas jesieni”- piosenka

 

1.Deszcz pada na dworze, już złoty nadszedł czas.
Jesienne aleje na spacer proszą nas.

 

Ref. Kap, kap, kap, kap na spacer proszą nas,
kap, kap, kap, kap jesieni nadszedł czas.

 

2.Są jabłka, są gruszki, zapasów nadszedł czas.
Słodziutkie śliweczki do tańca proszą nas.

 

Ref. Kap, kap, kap, kap na spacer proszą nas,
kap, kap, kap, kap jesieni nadszedł czas.

 

3.Brązowe kasztany do tańca grają nam.
Już misiu i jeżyk niedługo pójdą spać.

 

Ref. Kap, kap, kap, kap na spacer proszą nas,
kap, kap, kap, kap jesieni nadszedł czas.

 

Jesienna pogoda” D. Niewola

Skacze sobie przez kałuże,

bo kałuże nie są duże. (Podskakujemy)

Błota się nie boję,

bo w kaloszach stoję. (Ręce na bioderka i kręcenie głową)

Zimno jest troszeczkę,

ale mam czapeczkę. ( Dotykamy głowę dłońmi)

Nie uciekam przed deszczem,

bo parasol mam jeszcze. ( Trzymanie dłoni nad głową)

Przez świat szary spaceruję,

buty z błota wytupuję. ( Tupanie)

 

Magiczne słowa”

 

Choć jesteśmy dziećmi,

grzecznościowe zwroty znamy,

a gdy tylko jest potrzeba,

to je używamy:

 

Proszę - gdy coś chcemy,

Dziękuję - gdy to coś dostaniemy,

Przepraszam - gdy coś źle zrobimy,

Dzień dobry - gdy się witamy,

Do widzenia - gdy wychodzimy.

 

 

To nie koniec wszystkich słów,

jeszcze jedno wam powiemy,

że magiczne słowo "proszę"

też mówimy, gdy dajemy.

Data dodania: 2020-10-01 08:55:35
Data edycji: 2020-10-01 10:23:13
Ilość wyświetleń: 199
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej