Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Prawa Dziecka

"Nie ma dzieci - są ludzie..." -

Janusz Korczak

 

 

 • KONWENCJA - jest to zbiór przepisów, które mówią jakie dzieci mają prawa i jak należy ich przestrzegać. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 roku. Oznacza to, że zobowiązuje się do przestrzegania i szanowania praw wszystkich dzieci.
 • Prawo do życia i rozwoju - oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju
 • Prawo do życia bez przemocy i poniżania - oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne
 • Prawo do wychowania w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców
 • Prawo do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę
 • Prawo do stowarzyszania - oznacza, że dziecko może należeć do organizacji młodzieżowych,
  jeżeli ma 16 lat samo decyduje o swojej przynależności
 • Prawo do swobody myśli, sumienia, religii - oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczająco świadome - samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo nim kierować
 • Prawo do nauki - oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności, jeżeli ma 6 lat może zacząć naukę w klasie "0"
 • Prawo do tożsamości - oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytane o zgodę, gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko
 • Prawo do informacji - oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp
  do różnych źródeł wiedzy
 • Prawo do prywatności - oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

 

 

Prawa Dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka

 

 

Tekst zaczerpnięto ze strony http://www.dzieci.org.pl/pr6a.html

Data dodania: 2018-05-30 11:17:36
Data edycji: 2018-05-30 11:19:17
Ilość wyświetleń: 480
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej