Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Styczeń

STYCZEŃ

I WITAMY NOWY ROK

II ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

III ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

- kształtowanie umiejętności planowania; usprawnianie aparatu oddechowego u dzieci; doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby

- rozwijanie wyobraźni dzieci; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar; kształtowanie poczucia rytmu; wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej

- utrwalanie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech; rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie

- poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy; zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu

- kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych; rozwijanie umiejętności samoobsługowych

- kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych

- wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej; kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych; kształtowanie poczucia rytmu

- rozwijanie u dzieci sprawności manualnej; kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci

- kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych; kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- rozwijanie umiejętności rzutu do celu; kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji; kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności

- rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby; wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków

- wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi; kształtowanie odporności emocjonalnej

- kształtowanie umiejętności współpracy w parach; uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej

Data dodania: 2020-01-16 10:54:38
Ilość wyświetleń: 200
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej