Czcionka:

A+A-

Kontrast:

STYCZEŃ

I WITAMY NOWY ROK

II FERIE ZIMOWE

III FERIE ZIMOWE

IV CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

I Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych, poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu, rozwijanie umiejętności pojęcia czas, rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów, utrwalenie informacji o cykliczności pór roku, doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu, rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności, doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów, utrwalenie nazw dni tygodnia.

II Ferie zimowe – zabawy i zajęcia w grupie łączonej

III Ferie zimowe – zabawy i zajęcia w grupie łączonej

IV Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem, wprowadzenie liczby i cyfry 8, wprowadzenie litery U,u rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach, rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie figur geometrycznych oraz określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie, utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe.

 

Zajęcia dodatkowe w styczniu:

 

  •  

08. 01. 2020 Dzień Babci i Dziadka

  •  

12. 01. 2020 występy WOŚP

  •  

Zwyczaje i tradycje polskie „Sylwester, Nowy Rok i karnawał”

  •  

Poniedziałki 27. 01. 2020 Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne

  •  

27. 01. 2020 Matematyka w kolorach „DZIEŃ NIEBIESKI”

  •  

JA I EUROPA

10. 01. 2020 CZECHY

31. 01. 2020 SŁOWACJA

  •  

31. 01. 2010 BAL KARNAWAŁOWY

  •  

Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki „Bezpieczne Dzieciństwo”

VII Mądre korzystanie z mediów

  •  

Dziecięcy Kodeks Zachowania - realizacja miesiąc styczeń – współdziałanie z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi

  •  

Wycieczki, spacery – wycieczka do lasu – spotkanie z leśnikiem, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą

Data dodania: 2020-02-24 18:49:17
Ilość wyświetleń: 175
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej