Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Styczeń 2021

STYCZEŃ U MALEŃSTWTEMATY TYGODNIOWE

I FERIE ZIMOWĘ

II FERIE ZIMOWĘ

III STARSI I MŁODSI

IV PŁYNIE CZAS

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

-rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,

-nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,

-poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),

-rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,

-wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,

-budowanie wiadomości na temat nocy,

-dostrzeganie rytmu dzień – noc,

-wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,

-rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,

-poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,

-zachęcanie do zgodnej współpracy,

-poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

-kształtowanie pozytywnych cech charakteru,

-budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,

-poznanie pojęcia „para”,

-rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

-budowanie wiary we własne siły,

-zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,

-rozwijanie motoryki małej,

-rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

-doskonalenie umiejętności przeliczania,

-zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

-uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,

-zachęcanie do aktywności ruchowej,

Zadania do codziennej realizacji:-zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,

- zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,

-zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,

- słuchanie tekstów czytanych przez N.,

- zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

- zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

W styczniu realizujemy tematykę dotyczącą wartości jaką jest szacunek”.

 

Szacunek to stosunek do innych osób wynikający z doceniania ich wartości jako ludzi. Wyraża się poprzez: uprzejme zachowanie, grzeczne zwracanie się do innych, troskę o uczucia osób z naszego otoczenia, poszanowanie odrębności i własności bliźnich.

Dobrze jest by dziecko miało świadomość, że jest osobą godną szacunku. Dzieci uczą się, biorąc przykład z dorosłych, dlatego ważne jest, by dorośli w ich otoczeniu zwracali się zarówno do nich, jak i do siebie nawzajem z szacunkiem – w przeciwnym razie trudno będzie wyegzekwować od dzieci właściwą postawę.

Nauka szacunku może zawierać dwa aspekty. Po pierwsze, przedszkolaki uczą się uprzejmego zwracania się do siebie nawzajem i do dorosłych – mówiąc; „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, brania pod uwagę potrzeb innych osób. Po drugie, mogą uczyć się doceniania i akceptowania różnorodności – zarówno w grupie przedszkolnej, jak i poza nią.

 

 

W styczniu „Maleństwa” obchodzą urodziny:

 

Igi

 

 

 

Styczniowe wydarzenia u „Maleństw”

 

Dzień Babci i Dziadka

 

W Polsce 21 stycznia przypada Dzień Babci. Jest to dzień, w którym babcie są uhonorowane, a wnuki składają życzenia swoim babciom. Natomiast dzień później 22 stycznia jest Dzień Dziadka, dzień w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia swoim dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek. Skąd się wzięły obchody dni Babci i Dziadka w Polsce?

Pani o siwych włosach, siedzącej w okularach w fotelu i robiącej na drutach. Taki bowiem tradycyjny wizerunek Babci drzemie w naszej podświadomości. W 1964 roku za sprawą tygodnika „Kobieta i Życie” powstał pomysł uczczenia babci. Ideę tą podchwycił i spopularyzował „Tygodnik Poznański” i już w rok później po raz pierwszy nieśmiało, właśnie w Poznaniu, zainaugurowano to święto. I choć stało się to zupełnie przypadkowo, jakby niechcący, to za sprawą Poznania ten uroczy dzień od 57 już lat świętujemy w całym kraju.

 

 

 

 

 

Bal Karnawałowy 29.01.2021 (piątek).

 

 

Bałwan, bałwanek”

(T. Klaman)

 

1.Trzy kule śniegowe,

kamyki węglowe.

Garnek albo kapelusz

i bałwanek stoi już.

 

Ref. Bałwan. Bałwanek, ni to yeti, ni to człek.

W śniegu bawi się z dziećmi całe dnie. X2

 

2. Miotła krzywa, gruby brzuch

i w kapelusz śnieżką buch.

Biała chmurka, biały pies -

nie! To tylko bałwanek jest.

 

Ref. Bałwan. Bałwanek, ni to yeti, ni to człek.

W śniegu bawi się z dziećmi całe dnie. X2

 

 

 

Gruby misio”

(T. Klaman)

 

1. Jestem sobie gruby misio, a na imię to mam Krzysio.

Siedzę sobie, nic nie robię, tylko klaszczę, tylko klaszczę sobie tak …

 

2. Jestem sobie gruby misio, a na imię to mam Krzysio.

Siedzę sobie, nic nie robię, tylko gram na kolankach tak …

 

3.Jestem sobie gruby misio, a na imię to mam Krzysio.

Siedzę sobie, nic nie robię, tylko tupie, tylko tupię sobie tak …

 

4.Jestem sobie gruby misio, a na imię to mam Krzysio.

Siedzę sobie, nic nie robię, tylko klaskam, tylko klaskam sobie tak…

 

5.Jestem sobie gruby misio, a na imię to mam Krzysio.

Siedzę sobie, nic nie robię, tylko śpiewam, tylko śpiewam sobie tak: la, la, la...

 

 

Data dodania: 2021-01-12 14:20:21
Data edycji: 2021-01-12 14:23:08
Ilość wyświetleń: 237
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej