Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wrzesień

I W PRZEDSZKOLU

II WAKACYJNE WSPOMNIENIA

III JESTEŚMY BEZPIECZNI

IV DBAM O SIEBIE I O ŚRODOWISKO

 

CELE OGÓLNE:

 • Kształtowanie umiejętności przedstawiania się;

 • Kształtowanie umiejętności symboli rysunkowych;

 • Poznanie zasad panujących w przedszkolu;

 • Wyrabianie nawyku używania zwrotów grzecznościowych;

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia;

 • Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na dowolny temat;

 • Kształtowanie sprawności manualnej;

 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej ;

 • Zapoznanie z mapą Polski;

 • Kształtowanie poczucia własnej wartości;

 • Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się na drodze;

 • Uwrażliwianie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi;

 • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi, rozwijanie umiejętności klasyfikowanie przedmiotów;

 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości;

 • Kształtowanie świadomości ekologicznej;

 • Zapoznanie się dzieci ze zmysłami

Data dodania: 2019-10-08 10:52:54
Data edycji: 2019-10-08 10:56:47
Ilość wyświetleń: 233
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej