Czcionka:

A+A-

Kontrast:

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

 

I W PRZEDSZKOLU

II WAKACYJNE WSPOMNIENIA

III JESTEŚMY BEZPIECZNI

IV DBAM O SIEBIE I O ŚRODOWISKO

 

Zamierzenie dydaktyczno – wychowawcze:

- Integrowanie grupy – tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa

- Prezentacja wybranych norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie

- Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia (pobyt na świeżym powietrzu, aktywny wypoczynek)

- Rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym

- Doskonalenie wypowiedzi ustnych – dzielenie się wrażeniami i przeżyciami z wakacji, opowiadanie o pamiątkach z wakacji

- Wprowadzenie liczby i cyfry 0 i 1

- Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w domu, na drodze, na placu zabaw, w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi

- Utrwalenie numerów alarmowych i sposobu korzystania z nich

- Wprowadzenie litery o, O

- Polisensoryczne poznawanie świata

- Rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka)

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie oraz za środowisko przyrodnicze

- Rozwijanie kompetencji językowych

 

Zajęcia dodatkowe we wrześniu:

 

 • 13. 09. 2019 Teatrzyk „Nowe przygody dr. Dolittle”

 • 20. 09. 2019 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 • Poniedziałki 02, 09, 16, 23, 30 09. 2018 Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne

 • 23. 09. 2019 Zwyczaje i tradycje polskie „Żniwa i dożynki” - pieczenie chleba lub bułeczek

 • 30. 09. 2019 Matematyka w kolorach „DZIEŃ CZERWONY” - integracja z grupą „Słoneczka” ze szkoły

 • 20, 27. 09. 2019 JA I EUROPA – wprowadzenie do programu, BELGIA

 • Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki „Bezpieczne Dzieciństwo”

  02 – 06. 09. 2019 Blok tematyczny II Uczestnictwo w grupie

  09 – 13. 09. 2019 Blok tematyczny I Prawa i obowiązki przedszkolaka

  16 – 20. 09. 2019 Blok tematyczny V Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo

  23 – 29. 09. 2019 Blok tematyczny V Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo

 • Dziecięcy Kodeks Zachowania – realizacja miesiąc wrzesień – radzenie sobie z własnymi emocjami, reagowanie na przejawy emocji u innych

 • Wycieczki, spacery – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie późnym latem, obserwacja znaków drogowych oraz ruchu ulicznego

 

 

Data dodania: 2019-10-09 06:50:14
Ilość wyświetleń: 316
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej