Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wrzesień

WRZESIEŃ U MALEŃSTWTEMATY TYGODNIOWE

I W przedszkolu.

II Nasze przedszkole.

III Jestem bezpieczny.

IV Pomocna dłoń.


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu;

 • poznanie osób pracujących w przedszkolu;

 • kształtowanie postawy przyjacielskiej;

 • poznanie wartości przyjaźni;

 • zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym;

 • kształtowanie umiejętności przedstawiania się;

 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych;

 • zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w przedszkolu;

 • wspólne tworzenie kodeksu grupy;

 • wyrabianie nawyku używania słów grzecznościowych;

 • wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi;

 • kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej;

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;

 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;

 • kształtowanie sprawności manualnych;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów;

 • poznanie wyglądu cyfr 1 i 2;

 • wyrabianie pamięci;

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

 • wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze i na placu zabaw;

 • zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi;

 • utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112;

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie;

 • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie;

 • rozwijanie zdolności teatralnych;

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;

 • poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości;

 • kształtowanie pojęcia odwaga;

 • poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak);

 • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych;

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw;

 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;

 • wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało.

 

 

We wrześniu realizujemy tematykę dotyczącą takich wartości jak przyjaźń i odwaga.

Przyjaźń jest pierwszą silną relacją emocjonalną, którą dziecko nawiązuje poza rodziną. Dzięki przyjacielowi dziecko otrzymuje wsparcie w trudnych sytuacjach, buduje poczucie wartości, myśląc – ktoś mnie lubi. Przyjaciel u dziecka zaspakaja potrzebę bliskości, wsparcia emocjonalnego. W wieku przedszkolnym przyjaźnie zawierane są zwykle między dziećmi tej samej płci. Dzieci wiedzą z kim lubią się bawić, starają się siadać w kole obok swojego przyjaciela. Pierwsze przyjaźnie są jeszcze nie trwałe. Dzieci zmieniają przyjaciół, ponieważ często zmieniają zainteresowania. Przyjaciel przedszkolaka to towarzysz jego zabaw.

 

 

 

 

Odwaga ma kilka znaczeń, m. in. jest rozumiana jako: śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa, umiejętność zapanowania nad strachem, obawą przed zrobieniem czegoś nowego, innego, trudnego i niebezpiecznego. W dużej mierze to, czy dziecko będzie odważne zależy od postawy dorosłego. Przedszkolak będzie odważny wtedy, gdy uwierzy we własne możliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-09-01 14:45:45
Data edycji: 2020-09-01 14:45:47
Ilość wyświetleń: 265
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej