Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zarządzenie nr 2/2016

Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 26. 02. 2016r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Przechlewo Dyrektor Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie zarządza, co następuje:

 

§ 1

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2016/2017:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz

z załącznikami

od 01.03. do 31.03.2016r.

od 16 do 31. 05. 2016r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 22.04.2016r.

do godz. 15.00.

Do 10. 06. 2016r.

do godz. 15.00.

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

Od 25 do 29.04.2016r.

do godz. 15.00.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

Od 02 do 13. 05. 2016r.

do godz. 15.00.

Do 17. 06.2016r.

do godz. 15.00.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na stronie internetowej Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data dodania: 2018-05-29 10:13:29
Data edycji: 2018-05-29 10:13:54
Ilość wyświetleń: 536
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej