Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zarządzenie nr 4/2014

Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 28. 02. 2014r.

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolnym 2014/2015

 

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Przechlewo Dyrektor Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie zarządza, co następuje

 

§ 1

Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 oraz odpowiadające im liczby punktów:

  1. Dziecko rodziców pracujących/studiujących w systemie dziennym:
    - dwoje rodziców pracujących/studiujących – 10 pkt.
    - jeden rodzic pracujący/studiujący – 5 pkt.
  1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola – 10 pkt.

  2. Liczba zadeklarowanych godzin we wniosku zgłoszeniowym - za każdą zadeklarowaną godzinę ponad podstawę programową - 2 pkt.

  3. Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną – 5 pkt.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na stronie internetowej Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Data dodania: 2018-05-29 10:09:01
Data edycji: 2018-05-29 10:09:44
Ilość wyświetleń: 473
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej