Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zarządzenie nr 4/2015

Zarządzenie nr 4/2015

Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 27. 02. 2015r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Przechlewo Dyrektor Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie zarządza, co następuje:

 

§ 1

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolny 2015/2016:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz

z załącznikami

od 02.03. do 31.03.2015r.

od 15 do 29. 05. 2015r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 20.04.2015r.

do godz. 15.00.

Do 12. 06. 2015r.

do godz. 15.00.

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

Od 21 do 30.04.2015r.

do godz. 15.00.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

Od 04 do 15. 05. 2015r.

do godz. 15.00.

Do 19. 06.2015r.

do godz. 15.00.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na stronie internetowej Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Data dodania: 2018-05-29 10:12:31
Data edycji: 2018-05-29 10:13:04
Ilość wyświetleń: 546
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej