Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zarządzenie nr 6/2014

Zarządzenie nr 6/2014

 

Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie z dnia 28. 03. 2014r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie na rok szkolnym 2014/2015

 

Na podstawie art.20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.) w związku z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) Dyrektor Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 w następującym składzie:

  1. Halina Mazur - przewodniczący komisji;
  2. Genowefa Jakubowska - członek komisji;

  3. Renata Trzebiatowska - członek komisji;

  4. Elżbieta Jałowiec - członek komisji;

  5. Monika Pluto Prądzyńska - członek komisji.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Data dodania: 2018-05-29 10:10:33
Data edycji: 2018-05-29 10:11:04
Ilość wyświetleń: 482
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej