Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Mali ekolodzy

Przez cały rok przedszkolny będziemy realizować program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mali Ekolodzy”

 

Głównym celem edukacji ekologicznej jest kształtowanie wrażliwości oraz odpowiedzialności i racjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego. Cele edukacji ekologicznej powinny obejmować:

 • Przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych występujących w najbliższej okolicy.
 • Dostarczanie dzieciom wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczania wody, powietrza, gleby i lasów oraz sposobów zapobiegania tym zanieczyszczeniom.
 • Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.
 • Stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów z przyrodą i obserwacji zjawisk przyrodniczych.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody.
 • Kształtowanie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
 • Zrozumienie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem i samopoczuciem własnym i innych ludzi obecnie oraz w przyszłości.
 • Rozwijanie zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych.
 • Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody.
Data dodania: 2018-06-11 09:10:09
Data edycji: 2018-06-11 09:10:50
Ilość wyświetleń: 281
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej