Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wrzesień

WRZESIEŃ

I Powiedz, jak masz na imię.

II Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my.

III Ziemia bliska i daleka.

IV Poszukiwacze skarbów.

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek
 • Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości
 • Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania
 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki)
 • Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok
 • Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków)
 • Kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć, co lubi i umie robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia)
 • Wie, że nie należy chwalić bogactwem, przechwalać, kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów, opinii
 • Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych
 • Odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników
 • Nazywa części ciała własne i drugiej osoby, rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała
 • Odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, ekspresja ciała)
 • Poznaje cztery żywioły świata
 • Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia
 • Dostrzega podstawowe elementy na globusie
 • Nazywa środki transportu lądowego
 • Uczestniczy w organizacji kącika badawczego
 • Kształtuje swoją świadomość narodową i rozpoznaje symbole narodowe
 • Dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazów Polski
 • Bada właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas elsperymentów
 • Poznaje prehistoryczne gady
 • Śpiewa i doskonali poczucie rytmu

 

PIOSENKA

„Cyferki”

1, 2 i 3 to mama, tata, Ty,

4, 5 i 6 lodów chciałbyś zjeść,

7, 8, 9 i 10 bułek w torbie babcia niesie

 

Ref.

Jak to dobrze, że liczyć umie się .x2

 

Bo cyferek rząd, tak bardzo bawi mnie,

Z nich układam wciąż, jakąś nową grę,

Liczę domy, liczę drzewa,

Zęby pieska kiedy śpiewa.

 

Ref.

Jak to dobrze, że liczyć umie się .x2

 

„ Miś w przedszkolu” – muz. i słowa Renata Szczypior


I. Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś.
I powiedział mi do uszka,
że najlepiej jest w maluszkach.

II. Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś.
Wszyscy bardzo Cie lubimy
popatrz misiu jak tańczymy.

 

"DZIEŃ DOBRY"

Dzień dobry, dzień dobry
wszyscy się witamy.

Dzień dobry, dzień dobry
dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry
słońce jasno świeci.
Dzień dobry, dzień dobry
pani wita dzieci.
Dzień dobry, dzień dobry
jest bardzo wesoło.
Dzień dobry, dzień dobry
zróbmy wszyscy koło.
Dzień dobry, dzień dobry
podaj prawą rękę.
Dzień dobry, dzień dobry
zaśpiewaj piosenkę.

 

WIERSZ

„Zasady przedszkolaka”

Mądry przedszkolak
Zna zasady trzy:
Nie bije innych
nawet, gdy jest zły.
Nigdy nie krzyczy,
no, bo o tym wie,
że trzeba prosić,
jeśli coś się chce.
Trzecia zasada
to najprostsza rzecz:
szanuj inne dzieci,
by przyjaciół mieć!

Zajęcia dodatkowe we wrześniu:

 

08. 09. 2017 piątek - „Mali Ekolodzy sadzą drzewa z Kubusiem Puchatkiem” - realizacja programu edukacji ekologicznej MALI EKOLODZY – wyjazd do szkółki leśnej w Niedźwiadach, obchody Światowego Dnia Drzewa, opracowanie Kodeksu Młodego Ekologa, wręczenie plakietek ekologicznych

wtorki - ”Wiem,czuję,rozumiem - wychowanie do wartości” - realizacja planu rocznego

OBSZAR REALIZACJI PROGRAMU

Pokojowość – wartość rozumiana jako unikanie przemocy w kontaktach z innymi, widziana jako poszukiwanie rozwiązań, które uwzględniają interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, takich jak porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi oraz zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych – obszar 1. podstawy programowej, daje okazje do kształtowania wartości wychowania jaką jest pokojowość. Dzięki realizacji założeń niniejszego programu wychowamy dziecko rozumiejące czym jest życzliwość i współczucie dla innych; dziecko, które potrafi powstrzymywać się od przemocy, bo wie, że przemoc to najbardziej prymitywna forma radzenia sobie ze złością. Poprzez podejmowanie ukierunkowanych działań nauczycieli i rodziców istnieje realna szansa na ukształtowanie pokojowych postaw społecznych przedszkolaków.

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • rozpoznaje i rozumie takie emocje jak złość i gniew, stara się je kontrolować
 • wie i rozumie dlaczego należy powstrzymać się od przemocy
 • zna i stosuje zasady zgodnego współdziałania w grupie
 • rozumie, że należy przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych
 • rozumie czym jest życzliwość, jest życzliwe dla innych
 • wie, kiedy należy współczuć innym, potrafi współczuć
 • wie, że konflikty należy rozwiązywać w sposób łagodny
 • wie, czym jest cierpliwość i łagodność
 • stara się samodzielnie, w dojrzały sposób radzić sobie w sytuacjach problemowych
 • wie, co to znaczy pojednanie (pojednawcze słowa i gesty), potrafi przeprosić

 

12.09.2017 Temat kompleksowy: Stosuję zasady zgodnego współdziałania.

 • Temat zajęcia: Respektuję umowy zawarte w zabawach.

19.09.2017 Temat kompleksowy: Poznaję sposoby radzenia sobie ze złością.

 • Temat zajęcia: Uczę się rozpoznawać takie emocje jak gniew i złość.

26.09.2017 Temat kompleksowy: Wiem, jak bawić się zgodnie z kolegami w przedszkolu.

 • Temat zajęcia: Uczę się w łagodny sposób rozwiązywać konflikty.

 

poniedziałki 04, 11, 18, 25 09. 2017 Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne

środy 13, 20, 27 09. 2017 zajęcia matematyczne z kształtami NUMICON

czwartki - „Abecadło według Kubusia Puchatka - poznajemy litery z mieszkańcami Stumilowego Lasu”

07. 09. 2017 wprowadzenie – czytanie opowiadania serii Kubusia Puchatka „Herbatka o czwartej”

14. 09. 2017 – litera A

21. 09. 2017 – litera B

28. 09. 2017 – litera C

Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktyki „Bezpieczne Dzieciństwo”

01 – 07. 09. 2017 Blok tematyczny II Uczestnictwo w grupie

11 – 15. 09. 2017 Blok tematyczny III Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

Dziecięcy Kodeks Zachowania – realizacja miesiąc wrzesień – zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.

Wycieczki, spacery – wdrażanie zasad zachowania podczas spacerowania, poznanie najbliższego otoczenia

28. 09. 2017 – teatrzyk „Warzywa i owoce mają czarodziejskie moce”

piątki 08, 15, 22, 29 09. 2017 – zajęcia rozwijające logiczne myślenie przy tablicy interaktywnej

Data dodania: 2018-06-11 09:11:55
Data edycji: 2018-06-11 09:14:06
Ilość wyświetleń: 398
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej